Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa điều hòa khoa Ngoại Chấn thương

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa điều hòa khoa Ngoại Chấn thương

18/03/2024 15:28          175     

Căn cứ tờ trình số 36/TTr-HCQT ngày 6 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa điều hòa khoa Ngoại Chấn thương, tầng 2 cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới  Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa điều hòa.

Nội dung chi tiết nhưu sau:

 

Facebook a Comment