Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết bị điện máy tại BVBNĐTW

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết bị điện máy tại BVBNĐTW

18/03/2024 15:34          236     

Căn cứ tờ trình số 37/TTr-HCQt ngày 6 tháng 3 năm 2024 về việc cung cấp đồ điện máy tại Bệnh viện đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp điện máy.

Nội dung chi tiết như sau:

 

Facebook a Comment