Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết bị công nghệ thông tin cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng tại BVBNĐTW.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết bị công nghệ thông tin cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng tại BVBNĐTW.

07/12/2023 10:18          302     

Căn cứ danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói mua thiết bị công nghệ thông tin cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá thiết bị công nghệ thông tin (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 11/12/2023.

Facebook a Comment