Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán may quần áo đồng phục Blouse.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán may quần áo đồng phục Blouse.

26/03/2024 10:44          213     

Căn cứ tờ trình số 61/TTr-HCQT ngày 22 tháng 03 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục quần áo đồng phục cho nhân viên y tế khoa Khám bệnh Theo Yêu cầu & Quốc tế cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp đồng phục Blouse (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 29/03/2024.

Facebook a Comment