Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp đặt hệ thống camera quan sát.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp đặt hệ thống camera quan sát.

17/01/2024 14:04          233     

Căn cứ tờ trình số 264/TTr-HCQT ngày 25 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt danh mục hệ thống camera tại cơ sở Kim Chung và Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp lắp đặt hệ thống camera (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 19/01/2024

Facebook a Comment