Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ hút, thông tắc bể phốt, đường cống thoát nước thải tại BVBNĐTW cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ hút, thông tắc bể phốt, đường cống thoát nước thải tại BVBNĐTW cơ sở Giải Phóng.

30/11/2023 16:52          342     

Căn cứ tờ trình số 248/TTr-HCQT ngày 20 tháng 11 năm 2023 về việc hút, thông tắc bể phốt, đường cống thoát nước thải tại cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá dịch vụ hút, thông tắc bể phốt, đường cống thoát nước thải (theo danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 04/12/2023.

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT  Tên dịch vụ                                                Đơn vị      Số lượng

1       Hút bể phốt, hố ga                                        M3            60

2       Hút, nạo vét đường cống quanh viện           M             120

Facebook a Comment