Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ cung cấp và lắp đặt hệ thống tivi kết nối với máy nội soi khoa Thăm dò chức năng tại BVBNĐTW.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ cung cấp và lắp đặt hệ thống tivi kết nối với máy nội soi khoa Thăm dò chức năng tại BVBNĐTW.

07/12/2023 10:15          268     

Căn cứ danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói cung cấp và lắp đặt hệ thống tivi kết nối với máy nội soi khoa Thăm dò chức năng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá dịch vụ cung cấp và lắp đặt hệ thống tivi kết nối với máy nội soi (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 11/12/2023.

Facebook a Comment