Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp máy văn phòng tại Bệnh viện.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp máy văn phòng tại Bệnh viện.

18/03/2024 15:38          221     

Căn cứ tờ trình số 31/TTr-HCQt ngày 4 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục mua máy văn phòng tại Bệnh viện đã được phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới  Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp máy văn phòng.

Nội dung chi tiết như sau:

 


 

Facebook a Comment