Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

02/02/2024 15:56          311     

Căn cứ danh mục số lượng gói mua bảo hiểm xe cơ giới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh sách xe đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 02/02/2024.

Facebook a Comment