Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá in ấn biểu mẫu giấy tờ, sổ sách, tài liệu chuyên môn

Mời báo giá in ấn biểu mẫu giấy tờ, sổ sách, tài liệu chuyên môn

13/03/2024 14:45          334     

Căn cứ danh mục, số lượng và yêu cầu chuyên môn các biểu mẫu ni ấn, giấy tờ, số sách, tài liệu chuyên môn tại Bệnh viện năm 2024 đã được phê duyệt. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện kính mời các doanh nghiệp có quan tâm và gửi báo giá (theo danh mục đính kèm)

/Uploads/files/CV%20290%20-%20Vv%20m%E1%BB%9Di%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20in%20%E1%BA%A5n%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu_0001(1).pdf

Facebook a Comment