Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá dịch vụ hiệu chuẩn đầu dò cho máy phát hiện xơ gan sớm.

Mời báo giá dịch vụ hiệu chuẩn đầu dò cho máy phát hiện xơ gan sớm.

16/05/2024 15:20          117     

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hiệu chuẩn đầu dò cho máy phát hiện xơ gan sớm.

Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS. Bùi Văn Tấn Phó Trưởng Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, SĐT: 0986 931 071, Email: vattu_yte@nhtd.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Nhận qua email: vattu_yte@nhtd.vn.

* Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chị nhận tiếp nhận báo giá trực tiếp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ khi thông báo đến trước 17h ngày 27 tháng 05 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục hiệu chuẩn đầu dò cho máy phát hiện xơ gan sớm:(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Facebook a Comment