Trang chủ / Chuyên đề / NGOẠI KHOA
KHOA SẢN

KHOA SẢN

Khoa Sản được thành lập ngày 09/ 05/ 2022 tại quyết định số 446/ QĐ- NĐTW. Khoa được tách ra từ Khoa Ngoại Sản - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung...