Trang chủ / Văn bản / Thông tư

DANH SÁCH VĂN BẢN THÔNG TƯ

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Số : 14/2019/TT-BYT Thông tư 05/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
2 Số: 13/2019/TT-BYT Thông tư 05/07/2019 THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
3 02/2017/TT-BYT Thông tư 15/3/2017 Thông-tư-02-quy-định-giá-KCB-không-BHYT
4 37/2015/TTLT-BYT-BTC Thông tư 29/10/2015 Thông-tư-liên-tịch-số-37-ban-hành-giá-dịch-vụ-mới
5 18 /2013/TT-BYT Thông tư 01/07/2013 Thông tư Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm
6 13/2013/TT-BYT Thông tư 17/04/2013 Thông tư hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm
7 05/2003/TT-BXD Thông tư 14/03/2003 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
8 08/1999/TT-BYT Thông tư 04/05/1999 Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ
9 Số: 09 /2009/TTLT-BYT-TC Thông tư 14/08/2009 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế