Trang chủ / Văn bản / Thông tư

DANH SÁCH VĂN BẢN THÔNG TƯ

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 02/2017/TT-BYT Thông tư 15/3/2017 Thông-tư-02-quy-định-giá-KCB-không-BHYT
2 37/2015/TTLT-BYT-BTC Thông tư 29/10/2015 Thông-tư-liên-tịch-số-37-ban-hành-giá-dịch-vụ-mới
3 18 /2013/TT-BYT Thông tư 01/07/2013 Thông tư Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm
4 13/2013/TT-BYT Thông tư 17/04/2013 Thông tư hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm
5 05/2003/TT-BXD Thông tư 14/03/2003 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
6 08/1999/TT-BYT Thông tư 04/05/1999 Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ
7 Số: 09 /2009/TTLT-BYT-TC Thông tư 14/08/2009 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế