Trang chủ / Tin tức / Thông báo
Mời các đơn vị gửi báo giá  Bình nóng lạnh cơ sở Giải Phóng

Mời các đơn vị gửi báo giá Bình nóng lạnh cơ sở...

Để có căn cứ mua sắm: Bình nóng lạnh cho các khoa phòng cơ sở Giải Phóng,

Mời chào giá thiết bị lắp đặt đầu ra khí y tế

Mời chào giá thiết bị lắp đặt đầu ra khí y tế

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các thiết bị lắp đặt đầu ra khí y tế, để có cơ sở tham khảo giá các thiết bị lắp...

Mời chào giá phần mềm xuất bản tạp chí trực tuyến

Mời chào giá phần mềm xuất bản tạp chí trực tuyến

Hiện nay, Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam đặt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm phần mềm xuất bản tạp chí trực tuyến

Mời chào giá thiết bị công nghệ thông tin

Mời chào giá thiết bị công nghệ thông tin

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin, để có cơ sở tham khảo giá các thiết bị công...

Mời chào giá chậu rửa ống nội soi, bàn để dụng cụ

Mời chào giá chậu rửa ống nội soi, bàn để dụng cụ

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế, để có cơ sở tham khảo giá các vật tư y tế trên thị trường.

Mời chào giá thiết bị y tế

Mời chào giá thiết bị y tế

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các thiết bị y tế trên thị trườn

Mời chào giá Bộ dụng cụ phẫu thuật

Mời chào giá Bộ dụng cụ phẫu thuật

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các Bộ dụng cụ phẫu thuật, để có cơ sở tham khảo giá các Bộ dụng cụ phẫu thuật...

Mời chào giá vật tư linh kiện sửa chữa trang thiết bị

Mời chào giá vật tư linh kiện sửa chữa trang thiết...

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các vật tư linh kiện sửa chữa trang thiết bị, để có cơ sở tham khảo giá các vật...

Mời chào giá thiết bị lắp đặt đầu ra khí y tế

Mời chào giá thiết bị lắp đặt đầu ra khí y tế

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các thiết bị lắp đặt đầu ra khí y tế, để có cơ sở tham khảo giá các thiết bị lắp...

Mời chào giá khí y tế

Mời chào giá khí y tế

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các loại khí y tế, để có cơ sở tham khảo giá các loại khí y tế trên thị trường

Mời các đơn vị báo giá xây dựng dự toán  Trang bị tivi cho các khoa tại Bệnh viện

Mời các đơn vị báo giá xây dựng dự toán Trang bị...

Căn cứ danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật: Trang bị ti vi cho phòng tự nguyện khoa Cấp cứu Kim Chung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã...

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2023 – 2024 cơ sở Giải Phóng

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh làm...

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-NĐTW ngày 17/01/2023 về việc phê duyệt danh mục vị trí, số lượng và yêu cầu kỹ thuật dịch vụ vệ sinh công nghiệp bệnh viện...

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2023 – 2024 cơ sở Kim Chung

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh làm...

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-NĐTW ngày 17/01/2023 về việc phê duyệt danh mục vị trí, số lượng và yêu cầu kỹ thuật dịch vụ vệ sinh công nghiệp bệnh viện...

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ bảo vệ bệnh viện năm 2023 – 2024 cơ sở Kim Chung

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ bảo vệ bệnh...

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-NĐTW ngày 17/01/2022 về việc phê duyệt danh mục vị trí, số lượng và yêu cầu kỹ thuật dịch vụ bảo vệ bệnh viện năm 2023 tại...

Thông báo mời chào giá vật tư sửa chữa

Thông báo mời chào giá vật tư sửa chữa

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các Vật tư thay thế sửa chữa, để có cơ sở tham khảo giá các Vật tư thay thế sửa...

Thông báo mời chào giá vật tư thay thế sửa chữa ống soi dạ dày

Thông báo mời chào giá vật tư thay thế sửa chữa...

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu thay thế sửa chữa ống soi dạ dày tại Bệnh viện

Thông báo mời chào giá vật tư y tế sử dụng cho lọc máu

Thông báo mời chào giá vật tư y tế sử dụng cho...

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các vật tư y tế sử dụng cho lọc máu, để có cơ sở tham khảo giá các vật tư y tế...

Thông báo mời chào giá vật tư thay thế sửa chữa máy nén khí trung tâm

Thông báo mời chào giá vật tư thay thế sửa chữa...

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu thay thế sửa chữa máy nén khí trung tâm tại Bệnh viện, để có cơ sở tham khảo giá vật tư...

Thông báo mời chào giá hiệu chuẩn, kiểm định trang thiết bị y tế

Thông báo mời chào giá hiệu chuẩn, kiểm định trang...

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu hiệu chuẩn, kiểm định các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá hiệu chuẩn,...

Thông báo mời chào giá vật tư y tế

Thông báo mời chào giá vật tư y tế

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các vật tư tiêu hao y tế, để có cơ sở tham khảo giá các vật tư tiêu hao y tế trên thị...