Trang chủ / Giới thiệu / Giới thiệu
TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG DỊCH  TƯ VẤN - TIÊM CHỦNG VẮC XIN

TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG DỊCH TƯ VẤN - TIÊM CHỦNG...

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là bệnh viện đầu ngành của Bộ y tế trong lĩnh vực dự phòng và điều trị các bệnh truyền nhiễm. Hơn 100 năm hoạt...

Giới thiệu về bệnh viện

Giới thiệu về bệnh viện

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là tuyến cao nhất khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng về các bệnh truyền nhiễm và...

Quá trình hình thành, phát triển

Quá trình hình thành, phát triển

Cách đây gần một thế kỷ, khi các bệnh truyền nhiễm phát triển nhanh chóng, do đó năm 1911 một cơ sở điều trị...

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bệnh viện

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bệnh viện

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bệnh viện