Trang chủ / Giới thiệu / Giới thiệu
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Giới thiệu thông tin sơ lược về Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Huyết học - Truyền máu

Khoa Huyết học - Truyền máu

Khoa Huyết học truyền máu được thành lập tự ngày 01/07/2010, tiền thân là phòng Huyết học thuộc Khoa...

Khoa chẩn đoán hình ảnh

Khoa chẩn đoán hình ảnh

Cùng với sự phát triển chung của Bệnh viện, Khoa Chẩn đoán Hình ảnh đang ngày càng phát triển vượt...

Chức năng, nhiệm vụ các Khoa

Chức năng, nhiệm vụ các Khoa

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương xin giới thiệu chức năng nhiệm vụ các Khoa:

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng ban

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng ban

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương xin giới thiệu chức năng nhiệm vụ các Phòng Ban như sau: