Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp giá, kệ sắt, inox tại BVBNĐTW.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp...

Căn cứ danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói cung cấp giá, kệ sắt, inox tại Bệnh viện cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ bảo trì và thay thế vật tư tiêu hao máy phát điện tại BVBNĐTW cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ bảo...

Căn cứ tờ trình số 266/TTr-HCQT ngày 25 tháng 12 năm 2023 về việc bảo trì và thay thế vật tư tiêu hao máy phát điện cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc...

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO NV BỆNH VIỆN NĂM 2024-2025.

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG...

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-CTXH ngày 29/11/2023 về việc mua sản phẩm sữa bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ nhân viên bệnh viện năm 2024-2025 đã được Giám...

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO NV BỆNH VIỆN NĂM 2024-2025.

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG...

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-CTXH ngày 29/11/2023 về việc mua sản phẩm sữa bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ nhân viên bệnh viện năm 2024-2025 đã được Giám...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết bị điện tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung và cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết...

Căn cứ tờ trình số 255/TTr-HCQT ngày 07 tháng 12 năm 2023 về việc mua thiết bị điện cơ sở Kim Chung và cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua máy in thẻ tự động tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua máy in...

Căn cứ tờ trình số 252/TTr-HCQT ngày 11 tháng 12 năm 2023 về việc mua máy in thẻ tự động tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ cung cấp và lắp đặt biển điện tử chữ chạy tại BVBNĐTW- cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ...

Căn cứ danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật thực hiện việc cung cấp và lắp đặt biển điện tử chữ chạy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương- cơ sở...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ sửa cửa tự động phòng 107 khoa Khám bệnh tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ sửa...

Căn cứ tờ trình số 253/TTr-HCQT ngày 11 tháng 12 năm 2023 về việc sửa cửa tự động phòng 107 khoa Khám bệnh tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê...

            TẬP HUẤN KỸ NĂNG MỀM TRONG GIAO TIẾP

TẬP HUẤN KỸ NĂNG MỀM TRONG GIAO TIẾP

Trong hai ngày 05/12 và 12/12/2023, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng mềm trong giao tiếp cho gần...

DỰ ÁN JICA –SATREP LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN

DỰ ÁN JICA –SATREP LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN

Chiều ngày 12/12/2023, BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có buổi tiếp đoàn công tác của Dự án JICA - SATREP...

Mời cung cấp báo giá đồ vải y tế.

Mời cung cấp báo giá đồ vải y tế.

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ vải y tế.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết bị công nghệ thông tin cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng tại BVBNĐTW.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết...

Căn cứ danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói mua thiết bị công nghệ thông tin cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán thay linh kiện máy lọc nước RO cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán thay linh...

Căn cứ tờ trình số 251/TTr-HCQT ngày 28 tháng 11 năm 2023 về việc thay thế linh kiện máy lọc nước RO khoa khám bệnh Theo Yêu cầu tại cơ sở Giải Phóng...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ cung cấp và lắp đặt hệ thống tivi kết nối với máy nội soi khoa Thăm dò chức năng tại BVBNĐTW.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ...

Căn cứ danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói cung cấp và lắp đặt hệ thống tivi kết nối với máy nội soi khoa Thăm dò chức năng tại Bệnh viện Bệnh...

THÔNG BÁO  KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ thông báo số 1281/TB-NĐTW ngày 28 tháng 11 năm 2023 về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt...

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2023

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2023

Nhằm giúp tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn trong Bệnh viện có kỹ năng, nghiệp vụ về công tác công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban chấp hành công...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ hút, thông tắc bể phốt, đường cống thoát nước thải tại BVBNĐTW cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ...

Căn cứ tờ trình số 248/TTr-HCQT ngày 20 tháng 11 năm 2023 về việc hút, thông tắc bể phốt, đường cống thoát nước thải tại cơ sở Giải Phóng đã được Giám...

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công  Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương,

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê...

Căn cứ tờ trình số: 1281/TTr-HCQT ngày 28 tháng 08 năm 2023 về việc triển khai đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá sử dụng mặt bằng vào phục vụ hoạt...