Trang chủ / Tin tức / Mời gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu trang phục, đồng phuc, bảo hộ lao động cho nhân viên Bệnh viện năm 2024.

Mời gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu trang phục, đồng phuc, bảo hộ lao động cho nhân viên Bệnh viện năm 2024.

06/06/2024 15:36          107     

Căn cứ Quyết định số: 841/QĐ-NĐTW ngày 5 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật may trang phục, đồng phục, bảo hộ lao động cho nhân viên bệnh viện năm 2024 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để có cơ sở xây dự toán cho gói thầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá.

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư chào giá được scan (chụp) gửi qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn. Thời gian gửi đến: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 10/06/2024. Chi tiết liên hệ CN Dũng phòng Hành chính Quản trị, điện thoại 0936151982.

Facebook a Comment