Trang chủ / Tin tức / Mời chào giá thiết bị y tế

Mời chào giá thiết bị y tế

19/06/2024 17:28          186     

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua sắm thiết bị y tế .

Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội..

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá ThS. Bùi Văn Tấn, Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 098.693.1071, email: vattu_yte@nhtd.vn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Nhận qua email: vattu_yte@nhtd.vn.

* Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chị nhận tiếp nhận báo giá trực tiếp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  ngày 19 tháng 06 năm 2024 đến trước 17h ngày 01 tháng 07 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng  07 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh sách thiết bị y tế, bao gồm:

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 150 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không quá 30% giá trị hợp đồng.

- Thanh toán: Số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Facebook a Comment