Trang chủ / Tin tức / Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu: Bảo trì bảo dưỡng hệ thống thang máy.

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu: Bảo trì bảo dưỡng hệ thống thang máy.

04/06/2024 16:07          83     

Căn cứ danh mục, số lượng, quy trình và yêu cầu kỹ thuật gói thầu bảo trì bảo dưỡng hệ thống thang máy năm 2024 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được phê duyệt.

Để có căn cứ xây dựng dự toán, phòng Hành chính Quản trị kính mời các doanh nghiệp quan tâm gửi chào giá theo danh mục đính kèm. Thư chào giá được scan gửi về qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Thời gian gửi email: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 06 năm 2024.

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Facebook a Comment