Trang chủ / Tin tức / mời báo giá xây dựng dự toán mua Giấy vệ sinh công nghiệp, giấy lau tay, lau siêu âm

mời báo giá xây dựng dự toán mua Giấy vệ sinh công nghiệp, giấy lau tay, lau siêu âm

06/06/2024 16:36          100     

Căn cứ Quyết định số: 845/QĐ-NDTW ngày 06 tháng 06 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói mua sắm giấy vệ sinh công nghiệp, giấy lau tay, lau siêu âm phục vụ nhiệm vụ Bệnh viện năm 2024 – 2025 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán cho gói thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá.

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời gửi bản cứng có dấu đỏ về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Người nhận: Lê Thế Dũng 0936151982)

Thời gian gửi email: Trước 16 giờ 00 phút, ngày12/06/2024.

Facebook a Comment