Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua tivi, tủ lạnh cho phòng bệnh yêu cầu khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình thần kinh và cột sống tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua tivi, tủ lạnh cho phòng bệnh yêu cầu khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình thần kinh và cột sống tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung.

03/06/2024 19:32          65     

Căn cứ tờ trình số 72/TTr-HCQT ngày 29 tháng 3 năm 2024 về việc cung cấp tivi, tủ lạnh cho phòng bệnh yêu cầu khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình thần kinh và cột sống tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp tivi, tủ lạnh theo danh mục yêu cầu kỹ thuật sau:Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp tivi, tủ lạnh theo danh mục yêu cầu kỹ thuật sau:

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày  05/06/2024.

Facebook a Comment