Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua máy lọc nước tại BV cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua máy lọc nước tại BV cơ sở Kim Chung

19/06/2024 17:34          43     

Căn cứ tờ trình số 70/TTr-HCQT ngày 19 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục cung cấp máy lọc nước tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp máy lọc nước .

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 00 phút, ngày  1/6/2024.

Facebook a Comment