Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ thay thế biến tần AHU2 tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ thay thế biến tần AHU2 tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung

06/06/2024 15:48          77     

Căn cứ tờ trình số 52/TTr-HCQT ngày 04 tháng 6 năm 2024 về việc thay thế biến tần AHU2 cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá dịch vụ thay thế biến tần

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 10/6/2024

Facebook a Comment