Trang chủ / Tin tức / Viêm khí quản liên quan đến thở máy và dùng kháng sinh kéo dài

Viêm khí quản liên quan đến thở máy và dùng kháng sinh kéo dài

01/08/2012 09:21     12,897      16,207     

Việc sử dụng kháng sinh ở các đơn vị điều trị tăng cường là một yếu tố khởi động chính đối với các vi khuẩn đa kháng kháng sinh. Một trong những tình huống phổ biến nhất là lạm dụng kháng sinh ở các bệnh nhân có thông khí cơ học hổ trợ. Trong một nghiên cứu mới đây, Tamma và cộng sự, đã đặt ra vấn đề, "Does the length of antibiotic therapy for ventilator-associated tracheitis (VAT) in pediatric patients make a difference?" Họ đã nghiên cứu gồm tất cả bệnh nhân < 18 tuổi tại đơn vị điều trị tăng cường trẻ sơ sinh của họ hoặc đơn vị điều trị tăng cường nhi khoa, những bệnh nhân được thở máy hổ trợ trong thời gian tối thiểu là 48 giờ.

 

Họ đã xác định viêm khí quản liên quan đến thở máy như sốt hoặc tụt thân nhiệt, tăng bạch cầu hoặc giảm bạch cầu máu, các mẫu chất tiết được nhuộm Gram phát hiện tương đối nhiều bạch cầu đa nhân trung tính, nuôi cấy có sự tăng trưởng của vi khuẩn vừa hoặc nhiều, và không có bằng chứng về một sự thâm nhiễm mới ở 2 trường phổi. Các nhà nghiên cứu đã tuyển được 1.616 bệnh nhân, những trẻ được đặt nội khí quản > 48 giờ.

Một trăm năm mươi (150) bệnh nhân trong số các bệnh nhân đó đã được dùng kháng sinh vì các thầy thuốc lâm sàng nghi ngờ bị viêm khí quản liên quan đến thở máy hổ trợ. Chỉ có 118 bệnh nhân phù hợp với định nghĩa viêm khí quản liên quan đến thở máy của các nhà nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng những quá trình dùng kháng sinh kéo dài, được xác định chừng ≥ 7 ngày, thì không được bảo vệ để chống lại sự tiến triển của hoặc viêm phổi liên quan đến bệnh viện hoặc viêm phổi liên quan đến thở máy. Trên thực tế, các yếu tố đối với sự cư trú (colonization) hoặc nhiễm các vi khuẩn đa kháng đã bao gồm một quá trình dùng kháng sinh kéo dài, tiếp nhận sự phối hợp các kháng sinh, và những ngày phơi nhiễm bệnh viện trước khi hoàn thành liệu pháp kháng sinh.

Nghiên cứu này phản ánh rằng các thầy thuốc lâm sàng không có nhu cầu để dùng một liệu trình kháng sinh dài > 7 ngày ở các bệnh nhân có bằng chứng viêm khí quản liên quan đến thở máy hổ trợ. Bằng giảm các cơ hội phơi nhiễm với kháng sinh, các thầy thuốc lâm sàng giảm được cơ hội cho các bệnh nhân này bị các vi khuẩn đa kháng kháng sinh cư trú ở đường hô hấp và sau đó phát triển bệnh nhiễm khuẩn với các vi khuẩn này, mà sẽ nghiêm trọng hơn viêm khí quản liên quan đến thở máy hổ trợ mà chúng đã bắt đầu trước đó. Hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ giúp giảm đi những sự phơi nhiễm với kháng sinh ở các bệnh nhân được điều trị ở đơn vị điều trị tăng cường sơ sinh và nhi khoa của họ.

 

References

1.Tamma PD, Turnbull AE, Milstone AM, Lehmann CU, Sydnor ER, Cosgrove SE. Ventilator-associated tracheitis in children: does antibiotic duration matter? Clin Infect Dis. 2011;52:1324-1331.

Tài liệu tham khảo

William R. Jarvis. (2011). Ventilator-Associated Tracheitis and Antibiotic Duration. FromMedscape Infectious Diseases > Jarvis on Infectious Disease. Posted: 12/19/2011

Bs. Phan Quận

Facebook a Comment