Trang chủ / Tin tức / Thông báo: Hội nghị Khoa học thường niên về bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS - Năm 2014

Thông báo: Hội nghị Khoa học thường niên về bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS - Năm 2014

14/08/2014 07:04     10,865      14,824     

Để đẩy mạnh các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Truyền nhiễm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phối hợp với “Hội Truyền nhiễm Việt Nam” và “Hội Y học lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam” dự kiến tổ chức hội nghị khoa học thường niên về bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2014 vào tháng 9 năm 2014, tại Thành phố Cần Thơ.   

Nội dung:       Hội nghị sẽ gồm 3 chuyên đề

1. Báo cáo khoa học chuyên đề về bệnh Truyền nhiễm

2. Báo cáo khoa học chuyên đề bệnh HIV/AIDS

3. Chuyên đề đào tạo và cập nhật các chủ đề liên quan đến chuyên ngành

Các bài báo cáo thuộc 3 chuyên đề tại hội nghị sẽ được ban tổ chức hội nghị của hai hội lựa chọn từ các bài báo khoa học và bài tổng quan, do các hội viên gửi đăng trên tạp chí Truyền nhiễm, trong thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014.

Để tăng cường vai trò của các hội viên và Chi hội trực thuộc Hội trung ương, đề nghị các Chi hội và hội viên có các bài báo nghiên cứu khoa học và bài tổng quan về bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS gửi bài về tạp chí “Truyền nhiễm Việt Nam” trong thời gian từ nay đến tháng 06 năm 2014.

Các hội viên được mời báo cáo tại Hội nghị sẽ được hỗ trợ toàn phần về kinh phí đi lại, ăn ở trong suốt thời gian diễn ra hội nghị khoa học.

Các thông tin chi tiết về hội nghị sẽ được thông báo trong thời gian tới, trên trang Website của Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hội Truyền nhiễm Việt Nam và Hội Y học lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam.

                                                                                                                                                                                                                                          Hà nội, ngày 30/1/2014

                                                                                                                                                                                                                                                     Chủ tịch Hội

                                                                                                                                                                                                                                         PGS. TS  Nguyễn Văn Kính

 

Thông tin về Hội nghị Truyền nhiễm & HIV/AIDS năm 2014

Download nội dung tại đây:

CV_tai_tro_TA-2014

- information_2014

SPONSOR_2014-appendix_02

Registration_form-appendix_01

Regulation-appendix_01

 

Facebook a Comment