Trang chủ / Tin tức / ĐẾN CUỐI NĂM 2012, TOÀN THẾ GIỚI CÓ 35,5 TRIỆU NGƯỜI NHIỄM HIV HIỆN ĐANG CÒN SỐNG

ĐẾN CUỐI NĂM 2012, TOÀN THẾ GIỚI CÓ 35,5 TRIỆU NGƯỜI NHIỄM HIV HIỆN ĐANG CÒN SỐNG

28/10/2013 14:44     9,922      13,814     

Ngày 23/9/2013 vừa qua, Chương trình phối hợp phòng, chống AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) đã công bố Báo cáo cập nhật tình hình dịch HIV/AIDS toàn cầu năm 2012, trong đó khẳng định tỷ lệ hiện nhiễm HIV và số người tử vong do AIDS trên phạm vi toàn thế giới đã có sự suy giảm đáng kể.

Báo cáo cho biết, đến cuối năm 2012, trên toàn cầu có 35,3 triệu người nhiễm HIV hiện đang còn sống. Số người tử vong do AIDS giảm từ 1,7 triệu người năm 2011, xuống còn 1,6 triệu người năm 2012 (năm 2005 là năm toàn cầu có số người tử vong do AIDS nhiều nhất với 2,3 triệu người). Số người nhiễm mới HIV cũng giảm từ 2,5 triệu người trong năm 2011, xuống còn 2,3 triệu người trong năm 2012.

Đến cuối năm 2012, ước tính có khoảng 9,7 triệu người nhiễm HIV ở những nước có nhu thấp và trung bình đã tiếp cận được với thuốc kháng vi rút (ARV), tăng gần 20% so với năm 2011.

Nếu so với năm 2011, số người mới nhiễm HIV trong năm 2012 giảm 33%, trong đó số trẻ em mới nhiễm HIV trong năm giảm 52%.

Tổng các nguồn tài chính chi cho cuộc chiến phòng, chống HIV/AIDS trên toàn cầu năm 2012 là 18,9 tỷ USD, nhưng vẫn còn thiếu 3 - 5 tỷ USD so với nhu cầu (từ 22 - 24 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2015).

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Theo ReuterACD1013.PV

Facebook a Comment