Trang chủ / Tin tức / Tập huấn về an toàn truyền máu cho điều dưỡng

Tập huấn về an toàn truyền máu cho điều dưỡng

15/11/2013 10:51     4,399      7,615     

Căn cứ vào thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16 tháng 09 năm 2013 về việc “Hướng dẫn hoạt động truyền máu” đảm bảo an toàn trong truyền máu.Căn cứ theo Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/11/2011 “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện”, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng. 

Nhằm nâng cao kiến thức cơ bản cho nhân viên y tế về thực hành chăm sóc an toàn đối với người bệnh và để tiến hành triển khai định nhóm máu tại giường, đảm bảo an toàn cho quá trình truyền máu. Phòng điều dưỡng phối hợp với Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến, khoa Huyết học truyền máu tổ chức lớp tập huấn về thực hành kỹ thuật định nhóm máu tại giường cho điều dưỡng. Mục đích của lớp tập huấn là cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật định nhóm máu tại giường và thực hành thành thạo kỹ thuật định nhóm máu.

Một số hình ảnh lớp Tập huấn về an toàn truyền máu cho điều dưỡng:

                                                                                                                    Hà Tùng (NHTD)

 

 

Facebook a Comment