Trang chủ / Tin tức / Lễ ra mắt Tạp chí Truyền nhiễm Việt nam

Lễ ra mắt Tạp chí Truyền nhiễm Việt nam

30/07/2013 11:04     4,674      6,951     

Được sự ủng hộ và tham gia tích cực của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Truyền nhiễm Việt nam khóa IV và sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, ngày 25/12/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định số 2497/GP-BTTT về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in và ngày 27/12/2012, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm đã có Quyết định số 15/QĐ-HTNVN về việc thành lập Tạp chí Truyền nhiễm Việt nam trực thuộc Hội Truyền nhiễm Việt nam. 

Tạp chí Truyền nhiễm Việt nam (sau đây được gọi tắt là Tạp chí) là cơ quan ngôn luận của Hội Truyền nhiễm Việt nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Ban chấp hành Hội Truyền nhiễm Việt nam; Sự kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ báo chí của các cơ quan chức năng quản lý báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.

Tạp chí có trách nhiệm giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, những tiến bộ khoa học trên thế giới và trong nước, góp phần nâng cao kiến thức khoa học cho cán bộ y tế về lâm sàng, điều trị, hướng dẫn, dự phòng, dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; cung cấp, trao đổi, phổ biến các thông tin khoa học tới công chúng chính xác và kịp thời.

Đối tượng phục vụ của Tạp chí Truyền nhiễm Việt nam hướng tới là các cán bộ nghiên cứu, các cán bộ lâm sàng, cán bộ quản lý, học viên đại học và sau đại học đang làm việc, học tập trên lĩnh vực truyền nhiễm nhiệt đới và HIV/AIDS từ trung ương đến các địa phương, đơn vị cơ sở. Các cán bộ nhân viên làm việc trong hệ thống y tế, cán bộ Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể…Các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, những người quan tâm đến bệnh truyền nhiễm và phòng, chống HIV/AIDS.

Một số hình ảnh buổi Lễ ra mắt Tạp chí Truyền nhiễm Việt nam

                                                                                                                                Hà Tùng (NHTD)

Facebook a Comment