Trang chủ / Tin tức / Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán: Bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa năm 2024- cơ sở Kim Chung.

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán: Bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa năm 2024- cơ sở Kim Chung.

15/05/2024 16:11          217     

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-NĐTW ngày 04/4/2024 của Giám đốc Bệnh viện về việc phê duyệt danh mục, khối lượng: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa năm 2024- cơ sở Kim Chung;

Để có căn cứ cơ sở xây dựng dự toán, Phòng Hành chính Quản trị kính mời các doanh nghiệp quan tâm gửi chào giá theo phụ lục đính kèm. Gửi online qua Email: hcqt@nhtd.vn.

Hoặc gửi trực tiếp: Phòng 923- Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương- xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (ThS. Nguyễn Hồng Minh- SĐT 0916 041 080).

Hồ sơ gửi đến được niêm phong trong phong bì kín và gửi trước thời điểm: 16 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2024.

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Facebook a Comment