Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính tại Bệnh viện.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính tại Bệnh viện.

16/05/2024 10:54          71     

Căn cứ tờ trình số 39/TTr-HCQT ngày 16 tháng 05 năm 2024 về việc cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính. Chi tiết như sau:

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 20/05/2024

 

Facebook a Comment