Trang chủ / Thư viện video / Hội thi tuyên truyền cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Hội thi tuyên truyền cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Facebook a Comment