Trang chủ / Tin tức / Thư cảm ơn các nhà tài trợ cho Đại hội Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam lần thứ nhất và HNKH lâm sàng HIV/AIDS

Thư cảm ơn các nhà tài trợ cho Đại hội Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam lần thứ nhất và HNKH lâm sàng HIV/AIDS

13/07/2012 17:16     12,381      17,190     

Đại hội Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam lần thứ nhất và HNKH lâm sàng HIV/AIDS

 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW VÀ

HỘI Y KHOA LÂM SÀNG HIV/AIDS VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  267/BVBNĐTW Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

 THƯ CẢM ƠN

 

Kính gửi: Các nhà tài trợ.

Trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức thành công Đại hội Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam lần thứ nhất và Hội nghị khoa học lâm sàng HIV/AIDS.

Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã tham gia tài trợ cho Đại hội Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam và Hội nghị khoa học lâm sàng HIV/AIDS.

Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý đơn vị và sẽ được cùng nhau hợp tác trong những hoạt động sắp tới.

Kính chúc quý đơn vị và quý đại biểu thịnh vượng, hạnh phúc!

 

 

CHỦ TỊCH HỘI  -  GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

 

(Đã ký)

 


Nguyễn Văn Kính

Facebook a Comment
Các tin khác: