Trang chủ / Tin tức / THÊM 9 BỆNH NHÂN COVID-19 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KHỎI BỆNH

THÊM 9 BỆNH NHÂN COVID-19 ĐƯỢC CÔNG NHẬN KHỎI BỆNH

16/04/2020 15:14          1,824     

Chiều ngày 10/4/2020, thêm 9 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công nhận khỏi bệnh.

9 bệnh nhân gồm:

✅1.BN 025: Mandeep Kaur S. Nữ, 50 tuổi, Quốc tịch Anh.
- Vào viện ngày 08/3/2020
-Xét nghiệm: Ngày 02/04/20: Âm tính, ngày 03/04/20: Âm tính; ngày 05/04/20:Âm tính; 07/04/20: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim nhịp đều.
✅2 . BN 086: B.T.H, Nữ 54 tuổi ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Vào viện ngày 20/3/2020.
- Xét nghiệm: ngày 25/03/20: Âm tính, ngày 26/03/20: Âm tính; ngày 29/03/20: Âm tính, ngày 06/04/20:Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.
✅3. BN 094: Đ.T.B, Nữ, 64 tuổi ở Ngô Quyền-Thành phố Bắc Giang.
- Xét nghiệm: Ngày 01/04/20:Dương tính, ngày 04/04/20: Âm tính; ngày 07/04/20:Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.
✅4. BN 148: Poirrier Jean Noel M. Nam, 58 tuổi, Quốc tịch Pháp.
- Xét nghiệm: Ngày 31/03/20: Dương tính, ngày 03/04/20: Âm tính, ngày 06/04/20:Âm tính.
-Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt không ho, không khó thở.
✅5. BN194: H.T.A, 42 tuổi, Nữ ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.( Nhân viên canteen Bệnh viện Bạch Mai)
-Vào viện ngày 30/3/2020.
- Xét nghiệm: ngày 02/04/20: Âm tính, ngày 5/04/20: Âm tính, ngày 08/04/20: Âm tính.
-Hiện tại: Bệnh nhận tỉnh, tiếp xúc được, Không sốt, không ho, không khó thở.
✅6. BN 202: N.T.H, Nữ, 57 tuổi ở Hưng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nôi.(Nhân viên canteen Bệnh viện Bạch Mai).
- Vào viện ngày 29/3/2020.
- Xét nghiệm: ngày 01/04/20: Âm tính, ngày 04/04/20: Âm tính, ngày 07/04/20: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.
✅7. BN205: L.H.T, Nam, 37 tuổi ở Yên Thọ- Yên Định – Thanh Hóa (nhân viên canteen Bệnh viện Bạch Mai).
- Vào viện ngày 31/3/2020.
- Xét nghiệm: ngày 31/03/20: Âm tính, ngày 03/04/20: Âm tính ngày ,06/04/20: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tổn ổn định.
✅8. BN249: P.X.K, Nam, 55 tuổi ở Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An.
-Vào viện ngày 23/3/2020.
- Xét nghiệm: ngày 02/04/20: Âm tính, ngày 03/04/20: Âm tính, ngày 06/04/20: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt.
✅9. BN237: Karl Olov C. Nam, 64 tuổi, Quốc tịch Thụy Điển.
- Vào viện ngày 03/4/2020.
- Xét nghiệm: ngày 03/04/20: Âm tính, ngày 06/04/20: Âm tính.
- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không tức ngực, không khó thở

Facebook a Comment