Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán làm rèm cửa cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán làm rèm cửa cơ sở Kim Chung.

21/06/2024 11:31          76     

Căn cứ tờ trình số 71/TTr-HCQT ngày 21 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục rèm cửa đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp lắp đặt rèm cửa.

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 25/6/2024.

Facebook a Comment