Trang chủ / Tin tức / Giới thiệu Bộ môn Truyền nhiễm

Giới thiệu Bộ môn Truyền nhiễm

04/07/2012 15:49     12,765      18,677     

Tên đơn vị : Bộ môn Truyền Nhiễm. Tên đơn vị (tiếng Anh) :  Infectious Department.Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương- 78 đường Giải Phóng-Đống Đa- Hà NộiĐiện thoại: 04.3.5764724

I. Lãnh đạo tiền Nhiêm

1.     Giáo Sư Trịnh Ngọc Phan:    Trưởng bộ môn – năm:

2.     Giáo sư .VS. Phạm Song: Trưởng bộ môn – năm: 1985-1995

3.     Giáo sư.TSKH Lê Đăng Hà: Trưởng bộ môn-năm: 1995-2003

4.     PGS. Nguyền Hữu Bình: Phó chủ nhiêm bộ môn-năm: 1986-1993

5.     PGS. Lê Xuân Phòng: phó chủ nhiệm – năm: 1986-2003

6.     PGS.TS. Trịnh Thị Minh Liên; phụ trách bộ môn-năm: 2003-2006

7.     PGS.TS. Phạm Nhật An: phụ trách bộ môn-năm: 2006-2008

II. Lãnh đạo hiện nay

1.     Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Văn Kính năm: 2008

2.     Phó trưởng bộ môn: Ths. CKII Nguyễn Thị Kim Chính- năm 2007

3.  Phó trưởng Bộ môn: PGS.TS.Bùi Vũ Huy – năm 2011

III. Thành phần cán bộ hiện nay:

1.     Số Lượng cán bộ cơ hữu: 10

- TS. Nguyễn văn Kính

- TS. Bùi Vũ Huy

- Ths. CKII: Nguyễn Thị Kim Chính

- Ths.CKI: Nguyễn Xuân Hùng

- Ths. CKI: Nguyễn Ngọc Phúc

- Ths. CKI: Tạ Thị Diệu Ngân

- Ths.CKI: Nguyễn Kim Thư

- Ths.CKI: Nguyễn Liên Hà

- Ths.Nguyễn Mạnh Trường

- ĐD. Nguyễn Thị Mai Anh

2.     Cán bộ kiêm nhiệm:

- Ths.CKII: Nguyễn Hồng Hà

- PGS.TS: Trịnh Thị Ngọc

- TS: Phạm Thanh Thuỷ

- PGS.TS.Nguyễn Vũ Trung

- PGS.TS.Trịnh Thị Xuân Hoà

IV. Hoạt động của bộ môn:

1.     Đào tạo đại học: Đối tương, số lượng và đơn vị học trình, số tiết giảng.
Kế hoạch giảng dạy đại học

 

Năm học

Y5

Y4 Điều dưỡng

Y4 YHCT

CNĐDTC

SL ĐT

Số ĐVHT

SL ĐT

Số ĐVHT

SL ĐT

Số ĐVHT

SL ĐT

Số ĐVHT

2011-2012

480

3LT/2TH

80

3LT/2TH

17

2LT/1TH

232

2LT/1TH

Năm học

Y5 RHM

 

Y6 RHM

 

SL ĐT

Số ĐVHT

SL ĐT

Số ĐVHT

 

2011-2012

117

1LT/1TH

37

1LT/1TH

 


2.     Đào tạo sau đại học: Đối tượng, số lượng, đơn vị học trình, số tiết giảng

Năm học

CKĐH

 

Nội Trú

 

Cao Học

 

CKI

SL ĐT

Số ĐVHT

SL ĐT

Số ĐVHT

SL ĐT

Số ĐVHT

SL ĐT

Số ĐVHT

2011-2012

05

10LT/20TH

07

28LT/54TH

05

28LT/54TH

26

22LT/43TH

Năm

 

NCS

 

Chứng chỉ hỗ trợ

 

CKII

 

học

SL ĐT

Số ĐVHT

SL ĐT

Số ĐVHT

SLĐT

Số ĐVHT

 

2011-2012

3

 

91

 

02

16LT/33TH

 

 

3.     Tài liệu Giảng Dạy, sách chuyên khảo đã xuất bản:

-          Bệnh Học Truyền Nhiễm

  + Chủ Biên: GS. Trịnh Ngọc Phan

  + Năm xuất bản: 1965– Tái bản 1985

  + Nhà xuất bản: nhà xuất bản y học và thể dục thể thao Hà Nội.

-          Viêm gan vi rut

                      + Chủ biên: GS.TS Phạm Song

                      + Năm xuất bản: 1986- bổ sung và tái bản: 2005

                      + Nhà xuất bản y học

-          HIV/AIDS

                     + Chủ biên: GS.TS Phạm Song

                     + Năm xuất bản: 1986- Bổ sung và tái bản 2005

-          Sốt rét ác tính thể não

  + Chủ biên: GSTS. Phạm Song

  + Năm xuất bản: 1983 – Tái bản: 2001

  + Nhà xuất bản y học

-          Viêm gan do virut

  + Chủ biên: Trịnh Quân Huấn, Nguyễn Văn Kính,Nguyễn Đức Hiền

  + Năm xuất bản: 2000

  + Nhà xuất bản y học

-          Hướng dẫn sử dụng vaccine

  + Chủ biên: Trịnh Quân Huấn, Nguyễn văn Kính

  + Nhà xuất bản y học, 2001

-          Quản lý chương trình phòng chống HIV/AIDS

  + Chủ biên : Nguyễn Văn Kính, Phan Văn Tường

  + Nhà xuất nhà xuất bản y học, 2006

-          Sổ tay chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS

  + Chủ biên : Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Đức Hiền

  + Nhà xuất bản y học. 2008

-          Chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS

  + Chủ biên : Nguyễn Văn Kính, Bùi Đức Dương

  + Nhà xuất bản y học, 2009

-          Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue

  + Chủ biên : Nguyễn Thị Xuyên, Lý Ngọc kính, Trần Quỵ, Nguyễn Văn Kính...

  + Nhà xuất bản y học 2009

-          Sổ tay chăm sóc HIV/AIDS tại cộng đồng

  + Chủ biên : Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Hữu Khanh

  + Nhà xuất bản Hà Nôi 2004  

-   Bài giảng Bệnh Truyền Nhiễm

  + Chủ biên : Nguyễn Văn Kính

  + Nhà xuất bản Y học Hà Nội - 2011

4.     Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Phối hợp với bệnh viện thực hiên các đề tài:

            -   Đa quốc gia: nghiên cứu về cúm gia cầm

-          Đề tài cấp nhà nước: nghiên cứu bệnh chân- tay- miệng, Theo dõi kháng kháng sinh. Đề tài nhánh « lâm sàng, điều trị bệnh tả tại Việt nam »

-          Đề tài cấp bộ: KI 01, tả, cúm H1N1. cúm H5N1...

-          Đề tài cấp cơ sở: nhiều

-          Các hướng nghiên cứu chính

+ Các bệnh truyền nhiễm tái nổi và mới nổi.

+ Kháng kháng sinh

+ Phối hợp các viện, bệnh viện và các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới.

5.     Hợp tác quốc tế:

-          Trao đổi sinh viên thực tập: Anh, Nhật, Úc, Pháp....

-          Hợp tác trong vấn đề đào tạo và nghiên cứu khoa học

+ Đại học Harvard, Tuff của Mỹ

+ Đại học Oxford.

+ Tổ chức NGCM của Nhật

+  Tổ chức ARNS của Pháp

+ Tổ chức y tế thế giới

+ CDC, Life gap của Mỹ

+ Tổ chức FHI….Các nước trong khu vực

-          Liên hệ, trao đổi thường xuyên với các chuyên gia

-          Viết sách, báo chuyên đề đăng trên tạp chí nước ngoài

6.     Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân đạt đươc

6.1.         Bộ Môn

 Giấy khen Bộ môn Truyền nhiễm “ Hội diễn văn nghệ toàn trường năm 2010 - 2011”  đoạt giải Ba toàn Trường

6.2.         Cá Nhân

-          GS.TS lê Đăng Hà: danh hiệu nhà giáo nhân dân, huy chương anh hùng lao động

-          TS Nguyễn Văn Kính:

+ Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010, vì có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh

+ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch SARS giai đoạn 1990 - 2010

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế về thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch SARS.

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2000-2005

+ Huy chương “ Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”

+ Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, “Vì sức khoẻ nhân dân”

+ Danh hiệu “thầy thuốc ưu tú”

+ Danh hiệu “chiến sĩ thi đua Bộ Y Tế” năm 2009

-          Bs Nguyễn Ngọc Phúc: bằng khen thủ tướng chính phủ trong phòng chống dịch SARS

-          Bằng Khen Bộ y tếtrong phòng chống dịch SARS

+ PGS.TS Trịnh Thị Minh Liên

+ Ths, CKII Phạm Thị Khương

+ Ths, CKI Nguyễn Thị Kim Chính

+ Ths, CKI Nguyễn Xuân Hùng

+ Ths, CKI Bùi Đức Nguyên

+ Ths, CKI Bùi Kim Thư

+ Ths, CKI Tạ Thị Diệu Ngân

                 - Bằng khen bộ y tế trong phòng chống dịch tả

                         + PGS.TS Trịnh Thị Minh Liên

+ Ths, CKII Phạm Thị Khương

+ Ths, CKI Nguyễn Thị Kim Chính

+ Ths, CKI Nguyễn Xuân Hùng

+ Ths, CKI Nguyễn Ngọc Phúc

+ Ths, CKI Tạ Thị Diệu Ngân

Facebook a Comment
Các tin khác: