Trang chủ / Tin tức / BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025

20/05/2020 10:15          2,912     

Ngày 15/5/2020, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Đống Đa, đại diện Công an thành phố Hà Nội, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cùng 107 đảng viên.

Trong giai đoạn 2015 – 2020 toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao: công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo chính quyền và đoàn thể nhằm hoàn thành tốt 7 chức năng nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý bệnh viện, phòng chống dịch bệnh và quản lý xây dựng, cải tạo bệnh viện.

Đảng bộ bệnh viện tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đem lại giá trị bền vững, hiệu quả lâu dài cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức cho toàn Đảng ta, trong đó đặc biệt quan trọng, thiết thực với hệ thống các bệnh viện. Ngoài các nội dung triển khai học tập Chỉ thị, Nghị quyết, Chuyên đề, Đảng bộ BV tập trung đi sâu về học tập tấm gương của Bác Hồ theo từng chủ đề liên quan đến ngành y tế: “Thư của Hồ chủ tịch gửi Hội nghị Cán bộ Y tế ngày 27/2/1955”, “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”.

Từ việc học tập Chuyên đề, cụ thể hóa thành hành động, thấm nhuần đến từng cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện thông qua cách thức ứng xử văn hóa với người bệnh, với đồng nghiệp, hiệu quả công việc vì sức khỏe người bệnh, tiến tới chuyên nghiệp hóa trong chuyên môn và giao tiếp. Đây vừa là sự nghiệp, vừa là thiên chức vẻ vang, cao cả, mang tính nhân văn sâu sắc, đòi hỏi các y bác sỹ phải có phẩm chất tương ứng, từ đó nhân rộng và tạo hiệu quả thực sự trong toàn bệnh viện. Học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ, trong Đảng bộ đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều bác sỹ, điều dưỡng, khoa phòng được sự khen ngợi của bệnh nhân.

Đảng bộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã thực hiện tốt các kế hoạch học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng và báo cáo kết quả Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội ngày 26/11/2015. Thực hiện kế hoạch kế hoạch số 32-KH/QU của Quận uỷ Đống Đa, Đảng bộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Thực hiện kế hoạch số 92-KH/QU Đảng bộ Bệnh viện đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về nội dung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.Đảng bộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã quán triệt đầy đủ Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20- NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ là trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, trong đó ngành Y tế và các ngành có liên quan là lực lượng nòng cốt. Nhà nước cần phát huy vai trò chủ đạo của các bệnh viện và cơ sở y tế công lập trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ y tế, bảo đảm các dịch vụ cơ bản cho đông đảo nhân dân, đồng thời khuyến khích cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Chủ trương của Đảng tập trung ưu tiên đầu tư từ ngân sách và có cơ chế, chính sách phù hợp huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển y tế và các dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Không ngừng phấn đấu nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam; bảo đảm mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ; bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc tham gia và hưởng thụ bảo hiểm y tế và các dịch vụ có liên quan.Phát triển cân đối, đồng bộ giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, giữa dân y và quân y, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại. Thực hiện phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt; y tế cơ sở thực sự là nền tảng. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ sở y tế hiện có của Nhà nước, bao gồm cả dân, quân y, gắn với khuyến khích hợp tác công - tư, phát triển lành mạnh y tế ngoài công lập; xây dựng hệ thống y tế rộng khắp, gần dân, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo thành công nhiệm vụ quan trọng nhất của bệnh viện chính là công tác khám chữa bệnh. Với nhiệm vụ là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Truyền nhiễm, có nhiệm vụ tiếp nhận tất cả những bệnh nhân nặng, bệnh nhân khó thuộc chuyên khoa từ các tuyến chuyển về, nhưng điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện còn hạn chế chưa tương xứng ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Số buồng bệnh ít lại chất hẹp không đủ diện tích để triển khai hết số giường bệnh kế hoạch Bộ Y tế giao trong khi dịch bệnh xảy ra thường xuyên, gây nhiều khó khăn cho bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch. Đảng bộ bệnh viện đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xây dựng Bệnh viện mới cơ sở Kim Chung với quy mô 500 giường. Đảm bảo công tác khám chữa bệnh kịp thời, không để sai sót tiêu cực xảy ra.

Qua thống kê các chỉ tiêu khám chữa bệnh 05 năm qua cho thấy kết quả khám chữa bệnh, số lượng xét nghiệm năm sau đều cao hơn năm trước trong đó nhiều bệnh nhân nặng đã được bệnh viện cứu sống. Với những kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh Bệnh viện đã khẳng định được vị trí là tuyến cao nhất nhận khám chữa thành công những ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh dịch nguy hiểm cần được cách ly, điều trị đặc biệt do đó uy tín, thương hiệu của Bệnh viên ngày càng được khẳng định, Bệnh viện đã tạo được niềm tin, uy tín đối với nhân dân, được Chính phủ, Bộ Y tế đánh giá cao trong công tác khám chữa, phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm mới nổi và tái nổi

Công tác phòng chống dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện được Bộ Y tế giao. Năm năm qua, cùng với khám chữa bệnh, Đảng bộ bệnh viện luôn chỉ đạo sát sao công tác phòng chống dịch. Bệnh viện luôn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ của Bộ Y tế, các Viện Vệ sinh dịch tễ TW và khu vực, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố, các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên, Bệnh viện đã thực hiện thông báo dịch kịp thời cho các cơ quan chức

Trong nhiệm kỳ II (2015 – 2020) kết quả thực hiện nghị quyết đảng các cấp của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là đáng khâm phục. Tuy nhiên chúng ta đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm, các nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra được các bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng cho được nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đưa Bệnh viện lên một tầm cao mới, thực sự trở thành một trong các bệnh viện hàng đầu khu vực.

Nhiệm kỳ III (2020 – 2025) của Đảng bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW đánh dấu bước chuyển biến quan trọng cả về chất và lượng. Đây là giai đoạn ổn định để xây dựng và phát triển Bệnh viện lâu dài, đưa ngành truyền nhiễm xứng tầm với nhiệm vụ được Đảng, Nhà Nước giao. Duy trì đảm bảo chất lượng cơ sở Giải Phóng, từng bước phát triển và hoàn thiện Bệnh viện cơ sở Kim Chung thành Bệnh viện đa khoa với mũi nhọn là các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới, có cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ cao ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực. Bệnh viện là tuyến cao nhất về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng các bệnh truyền nhiễm, là cơ sở thực hành chất lượng cao của các trường đại học, cao đẳng y tế trong và ngoài nước, là nơi tiến hành các nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, chỉ đạo tuyến, có hệ thống phòng xét nghiệm hiện đại đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Bệnh viện luôn kịp thời thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, duy trì và thường xuyên củng cố đội cấp cứu ngoại viện. Khi có dịch bệnh hoặc nguy cơ xẩy ra, Bệnh viện kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch. như sởi, Ebola, Mers – CoV, SXH, cúm A H7N9, dịch bệnh do virus Zika, sốt xuất huyết Dengue,... Tổ chức nhiều đợt diễn tập phòng chống dịch bệnh như Ebola,… tại bệnh viện. Xây dựng nhiều phác đồ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh truyền nhiễm, gây dịch, đã được Bộ Y tế phê duyệt, ban hành.

Đặc biệt, cuối năm 2019 đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên thế giới. Bệnh viện đã chủ động lập khu cách ly, thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện. Chủ trì xây dựng phác đồ chăm sóc, điều trị trình Bộ Y tế ban hành, áp dụng trong toàn quốc. Cử cán bộ y tế tham gia đoàn đón công dân Việt Nam tại vùng dịch về nước, tổ chức cách ly, theo dõi, chăm sóc đảm bảo an toàn, được Bộ Y tế và cộng đồng đánh giá rất cao. Bệnh viện tham gia chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các địa phương được Bộ Y tế phân công. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được Chính phủ đánh giá thành công giai đoạn 1.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng Ủy Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

 

Facebook a Comment