Trang chủ / Chuyên đề / Sự suy thoái toàn cầu có liên quan đến sự gia tăng tử vong do AIDS

Sự suy thoái toàn cầu có liên quan đến sự gia tăng tử vong do AIDS

29/08/2015 14:35     2,787      4,176     

Đó là thông điệp của Medical News Today phát hôm 17/4/2015 về kết quả của một nghiên cứu mới đăng tải trên Tạp chí Global Health (Sức khỏe toàn cầu).

Nghiên cứu này do nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard (Mỹ), Đại học Hoàng Đế Luân Đôn và Đại học tổng hợp Oxford (Anh) tiến hành đã đánh giá tác động của suy thoái toàn cầu đén vấn đề HIV/AIDS, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp và tử vong do AIDS ở 74 quốc gia (2,19 tỷ người) và mức độ chi phí cho chăm sóc y tế và tử vong do AIDS ở 75 quốc gia (2,22 tỷ người).

Các tác giả phát hiện ra rằng cứ 1% gia tăng tỷ lệ thất nghiệp sẽ dẫn đến sự gia tăng số tử vong do AIDS ở những người trong độ tuổi lao động: 0,1061/100.000 dân đối với Nam và 0,0303/100.000 dân đối với Nữ trong vòng 5 năm sau đó.

Mặt khác, cứ tăng 1% chi phí chăm sóc y tế sẽ dẫn tới sự suy giảm tử vong do AIDS: 0,5015/100.000 dân đối với Nam và 0,1562/100.000 dân đối với Nữ cũng trong vòng 5 năm sau đó.

 

The Medical News Today, ACD0515

Facebook a Comment