Trang chủ / Bác sĩ

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

CHUYÊN MÔN CAO - THÂN THIỆN - NHIỆT TÌNH - CHU ĐÁO

Cử nhân điều dưỡng: Vũ Thủy Nguyên

Cử nhân điều dưỡng: Vũ Thủy Nguyên

Điều dưỡng trưởng khoa ngoại sản

Ths Bác sỹ: Hoàng Mạnh Hà

Ths Bác sỹ: Hoàng Mạnh Hà

Phó Khoa Ngoại Sản

Ths BS: Trần Thượng Việt

Ths BS: Trần Thượng Việt

Trưởng khoa ngoại sản

BSCK I .Nguyễn Thị Thu Hà

BSCK I .Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Khoa Ngoại Sản