Trang chủ / Bác sĩ

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

CHUYÊN MÔN CAO - THÂN THIỆN - NHIỆT TÌNH - CHU ĐÁO

TS. Nguyễn Thanh Hà

TS. Nguyễn Thanh Hà

Phó Giám đốc Bệnh viện

TS. Phạm Ngọc Thạch

TS. Phạm Ngọc Thạch

Giám đốc

TS.BS Tạ Thị Diệu Ngân

TS.BS Tạ Thị Diệu Ngân

Phó chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm - Đại học Y Hà Nội; BS Điều trị Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp; Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Viện Đào tạo và nghiên cứu bệnh Nhiệt đới.

Cử nhân Doãn Thị Nguyệt

Cử nhân Doãn Thị Nguyệt

Trưởng phòng Điều Dưỡng

TS Lê Trần Thắng

TS Lê Trần Thắng

Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Ths.BS Nguyễn Tuấn Anh

Ths.BS Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Ths. BS Đặng Thị Thúy

Ths. BS Đặng Thị Thúy

Phó Trưởng Khoa Nhi

Ths.BS Trần Thị Hải Ninh

Ths.BS Trần Thị Hải Ninh

Trưởng Khoa Nội Tổng hợp

TS Nguyễn Tuấn Khanh

TS Nguyễn Tuấn Khanh

Phó Giám đốc Viện Đào tạo và ngiên cứu bệnh Nhiệt đới

Ths. BS Chuyên Khoa II Nguyễn Nguyên Huyền

Ths. BS Chuyên Khoa II Nguyễn Nguyên Huyền

Trưởng Khoa Khám bệnh

Ths.BS Đình Văn Huy

Ths.BS Đình Văn Huy

Phó Trưởng Khoa khám bệnh

Ths.Bs Trần Duy Hưng

Ths.Bs Trần Duy Hưng

Trưởng Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp

Ths. BS Mai Đình Cửu

Ths. BS Mai Đình Cửu

Phó Trưởng Khoa Viêm gan

Ths.BS Đoàn Quang Hà

Ths.BS Đoàn Quang Hà

Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; BS Điều trị Khoa Viêm Gan

BsCKII. Nguyễn Trung Cấp

BsCKII. Nguyễn Trung Cấp

Phó Giám đốc

Th.BS Nguyễn Ngọc Phúc

Th.BS Nguyễn Ngọc Phúc

Trưởng Khoa Viêm Gan ; Giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội

TS Vũ Đình Phú

TS Vũ Đình Phú

Trưởng Khoa Điều trị tích cực; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Ths.BS Phạm Minh Tuấn

Ths.BS Phạm Minh Tuấn

BS Điều trị Khoa Viêm gan; Phó Trưởng phòng Chỉ Đạo tuyến - Viện Đào tạo và nghiên cứu bệnh Nhiệt đới

Ths. BS Nội trú Nguyễn Quốc Phương

Ths. BS Nội trú Nguyễn Quốc Phương

BS Điều trị Khoa Hồi sức tích cực; Giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm - Đại học Y Hà Nội

Ths BS Vũ Minh Điền

Ths BS Vũ Minh Điền

Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ Thông tin - BS Điều trị Khoa Viêm gan

Ths.BS Nguyễn Hồng Long

Ths.BS Nguyễn Hồng Long

BS Điều trị Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp

TS. BS Trần Văn Giang

TS. BS Trần Văn Giang

Phó Trưởng khoa Vi rút - Ký sinh trùng; Giảng viên Bộ môn TRuyền nhiễm Đại học Y Hà Nội

Ths.BS Nguyễn Văn Tuấn

Ths.BS Nguyễn Văn Tuấn

BS Điều trị Khoa Viêm Gan

Ths. BS Đinh Thị Thu Hương

Ths. BS Đinh Thị Thu Hương

Phó Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - BS Điều trị Khoa Cấp Cứu

Ths. BS Nội trú Nguyễn Mạnh Trường

Ths. BS Nội trú Nguyễn Mạnh Trường

BSĐiều trị Khoa Nhi, Trưởng phòng Đào tạo - Viện Đào tạo và Nghiên cứu Bệnh Nhiệt đới; Giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội

TS.BS Thân Mạnh Hùng

TS.BS Thân Mạnh Hùng

Phó Trưởng Khoa Cấp Cứu

TS. BS Nguyễn Kim Thư

TS. BS Nguyễn Kim Thư

Trưởng Khoa Vi rút ký sinh trùng; Phó chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm -Đại học Y Hà Nội

Ths.BS Nội trú Nguyễn Văn Duyệt

Ths.BS Nội trú Nguyễn Văn Duyệt

BS Khoa Cấp Cứu, Giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội

Ths. BS Nội trú Nguyễn Thị Liên Hà

Ths. BS Nội trú Nguyễn Thị Liên Hà

BS Điều trị Khoa Viêm Gan ; Giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội

Bs CKII Vũ Thị Thu Hương

Bs CKII Vũ Thị Thu Hương

Phó Trưởng Khoa khám bệnh theo yêu cầu

  • 1/2
  • 1
  • 2
  • >