Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán hút bể phốt cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán hút bể phốt...

Căn cứ tờ trình số 60/TTr-HCQT ngày 22 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục hút bể phốt đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán diệt chuột cơ sở Giải Phóng

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán diệt chuột...

Căn cứ tờ trình số 59/TTr-HCQT ngày 22 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục diệt chuột đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết bị điện máy tại BVBNĐTW.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết...

Căn cứ tờ trình số 63/TTr-HCQT ngày 25 tháng 3 năm 2024 về việc cung cấp đồ điện máy tại Bệnh viện đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp bảng, biển cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp...

Căn cứ tờ trình số 18/TTr-HCQT ngày 11 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục thiết kế, thi công, lắp đặt biển, bảng, đường line tại Bệnh viện đã...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa thang máy B1, B2 cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa thang...

Căn cứ tờ trình số 67/TTr-HCQT ngày 02 tháng 4 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa thang máy B1, B2 cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê...

Mời chào giá dịch vụ mua sắm máy cấy máu hoàn toàn tự động.

Mời chào giá dịch vụ mua sắm máy cấy máu hoàn toàn...

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu...

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa năm 2024- cơ sở Kim Chung.

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự...

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-NĐTW ngày 04/4/2024 của Giám đốc Bệnh viện về việc phê duyệt danh mục, khối lượng gói thầu: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng...

Mời chào giá mua sắm phụ kiện sửa chữa thay thế thiết bị y tế.

Mời chào giá mua sắm phụ kiện sửa chữa thay thế...

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán diệt mối cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán diệt mối cơ...

Căn cứ tờ trình số 58/TTr-HCQT ngày 22 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục diệt mối đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa điều hòa khoa Cấp cứu

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa...

Căn cứ tờ trình số 64/TTr-HCQT ngày 26 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa điều hòa khoa Cấp cứu tầng 1 cơ sở Kim Chung đã được Giám...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp lắp đặt máy vi tính.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp...

Căn cứ tờ trình số 48/TTr-HCQT ngày 14 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục máy vi tính để bàn đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp đồ nội thất tại Bệnh viện.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp đồ...

Căn cứ tờ trình số 34/TTr-HCQT ngày 05 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục cấp đồ nội thất tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa cửa kính thủy lực phòng lấy máu 107 KC

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa cửa...

Căn cứ tờ trình số 42/TTr-HCQT ngày 11 tháng 03 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục sửa hệ thống cửa kính tự động phòng 107 khoa Khám Bệnh cơ sở Kim...

Mời chào giá dịch vụ mua sắm thiết bị lắp đặt đầu ra khí y tế.

Mời chào giá dịch vụ mua sắm thiết bị lắp đặt đầu...

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu...

Mời chào giá dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

Mời chào giá dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn trang...

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu...

        KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ…PHÁT HIỆN U GAN 10CM

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ…PHÁT HIỆN U GAN 10CM

Đó là trường hợp của bệnh nhân Nam, 51 tuổi ở Thái Nguyên vừa được các Bác sĩ Khoa Ngoại gan mật - Tiêu hóa và ung bướu phẫu thuật thành công, cắt...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán bảo trì điều hòa cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán bảo trì...

Căn cứ tờ trình số 47/TTr-HCQT ngày 14 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục bảo trì điều hòa cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán may quần áo đồng phục Blouse.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán may quần áo...

Căn cứ tờ trình số 61/TTr-HCQT ngày 22 tháng 03 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục quần áo đồng phục cho nhân viên y tế khoa Khám bệnh Theo Yêu cầu &...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua cột chống cây cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua cột...

Căn cứ tờ trình số 45/TTr-HCQT ngày 13 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục mua cột chống cây cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết bị điện cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết...

Căn cứ tờ trình số 40/TTr-HCQT ngày 11/3/2024 về việc mua thiết bị điện cơ sở Giải Phóng đã được Ban Giám đốc phê duyệt.