DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 MTCL(VRKST) Quy trình ISO VRKST-Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2016 khoa Virus-ký sinh trùng
2 QT.05.TTĐT Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Quy trình đào tạo-đánh giá năng lực nhân viên
3 phụ lục 01 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Đơn đề nghị được đào tạo
4 BM.05.TTĐT.06 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Lý lịch cá nhân
5 BM.05.TTĐT.05 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Phiếu đánh giá năng lực cán bộ
6 BM.05.TTĐT.04 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Kế hoạch đào tạo
7 BM.05.TTĐT.03 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Phiếu yêu cầu đào tạo
8 BM.05.TTĐT.02 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Kế hoạch đào tạo nhân viên mới
9 BM.05.TTĐT.01 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Phiếu phân công công việc
10 QT.04.VGAN Quy trình ISO 14/07/2015 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân cổ chướng do xơ gan
11 QT.03.VGAN Quy trình ISO 14/07/2014 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân viêm gan vi-rút C mạn tính
12 QT.02.VGAN Quy trình ISO 04/07/2014 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân viêm gan vi-rút B mạn tính
13 QT.01.VGAN Quy trình ISO 04/07/2014 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân viêm gan cấp
14 MTCL(VGAN) Quy trình ISO VGAN-Mục tiêu chất lượng khoa Viêm gan năm 2016
15 QT.01.TCVX Quy trình ISO 07/2016 TCVX-Quy trình khám sàng lọc, chỉ định và tiêm chủng vắc-xin
16 QT.02.TCVX Quy trình ISO 2016 TCVX-Quy trình nhập và bảo quản vắc-xin
17 QĐ.01.TCVX Quy trình ISO 2016 TCVX-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh phòng tư vấn tiêm chủng vắc-xin
18 MTCL(TCVX) Quy trình ISO TCVX-Mục tiêu chất lượng 2016
19 QT.04.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình kiểm soát sổ thu nộp viện phí
20 QĐ.01.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh
21 MTCL(TCKT) Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Mục tiêu chất lượng 2016-2017
22 QT.03.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình thanh toán viện phí
23 Mẫu số 02/BV Quy trình ISO TCKT-Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh nội trú (BN không có BH)
24 Mẫu số 02/BV Quy trình ISO TCKT-Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh nội trú
25 Mẫu số 01/BV Quy trình ISO TCKT-Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú
26 BM.03.TCKT.14 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo hoàn dịch vụ ngoại trú
27 BM.03.TCKT.13 Quy trình ISO TCKT-Biên lai tạm thu
28 BM.03.TCKT.12 Quy trình ISO TCKT-Biên lai ký quỹ
29 BM.03.TCKT.11 Quy trình ISO TCKT-Phiếu thu dịch vụ ngoại trú khám chữa bệnh ngoại trú
30 BM.03.TCKT.10 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo hoàn ký quỹ