DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 BM.05.TTĐT.06 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Lý lịch cá nhân
2 BM.05.TTĐT.05 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Phiếu đánh giá năng lực cán bộ
3 BM.05.TTĐT.04 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Kế hoạch đào tạo
4 BM.05.TTĐT.03 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Phiếu yêu cầu đào tạo
5 BM.05.TTĐT.02 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Kế hoạch đào tạo nhân viên mới
6 BM.05.TTĐT.01 Quy trình ISO 20/06/2014 VRKST-Phiếu phân công công việc
7 QT.04.VGAN Quy trình ISO 14/07/2015 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân cổ chướng do xơ gan
8 QT.03.VGAN Quy trình ISO 14/07/2014 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân viêm gan vi-rút C mạn tính
9 QT.02.VGAN Quy trình ISO 04/07/2014 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân viêm gan vi-rút B mạn tính
10 QT.01.VGAN Quy trình ISO 04/07/2014 VGAN-Quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân viêm gan cấp
11 MTCL(VGAN) Quy trình ISO VGAN-Mục tiêu chất lượng khoa Viêm gan năm 2016
12 QT.01.TCVX Quy trình ISO 07/2016 TCVX-Quy trình khám sàng lọc, chỉ định và tiêm chủng vắc-xin
13 QT.02.TCVX Quy trình ISO 2016 TCVX-Quy trình nhập và bảo quản vắc-xin
14 QĐ.01.TCVX Quy trình ISO 2016 TCVX-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh phòng tư vấn tiêm chủng vắc-xin
15 MTCL(TCVX) Quy trình ISO TCVX-Mục tiêu chất lượng 2016
16 QT.04.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình kiểm soát sổ thu nộp viện phí
17 QĐ.01.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh
18 MTCL(TCKT) Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Mục tiêu chất lượng 2016-2017
19 QT.03.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình thanh toán viện phí
20 Mẫu số 02/BV Quy trình ISO TCKT-Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh nội trú (BN không có BH)
21 Mẫu số 02/BV Quy trình ISO TCKT-Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh nội trú
22 Mẫu số 01/BV Quy trình ISO TCKT-Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú
23 BM.03.TCKT.14 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo hoàn dịch vụ ngoại trú
24 BM.03.TCKT.13 Quy trình ISO TCKT-Biên lai tạm thu
25 BM.03.TCKT.12 Quy trình ISO TCKT-Biên lai ký quỹ
26 BM.03.TCKT.11 Quy trình ISO TCKT-Phiếu thu dịch vụ ngoại trú khám chữa bệnh ngoại trú
27 BM.03.TCKT.10 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo hoàn ký quỹ
28 BM.03.TCKT.09 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo hoàn tạm ứng ngoại trú
29 BM.03.TCKT.08 Quy trình ISO TCKT-Nhật ký tạm thu ngoại trú
30 BM.03.TCKT.07 Quy trình ISO TCKT-Nhật ký ký quỹ