DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 11/2003/QĐ-UB Quyết định 16/01/2003 Quyết định về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Qui hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long - giai đoạn 1
2 175/2002/QD-UB Quyết định 20/12/2002 Quyết định về việc cho phép thành lập Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị và Công ty Xây dựng..
3 144/2002/QĐ-UB Quyết định 01/11/2002 Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội
4 103/2002/QĐ-UB Quyết định 24/07/2002 Quyết định về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, tỷ lệ 1/500
5 131/2001/QĐ-UB Quyết định 27/12/2001 Quyết định về việc thành lập Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội.
6 113/2001/QĐ-UB Quyết định 26-11-2001 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Sài Đồng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
7 114/2001/QĐ-UB Quyết định 13/11/2001 Quyết định về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Sài Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
8 111/2001/QĐ-UB Quyết định 09/11/2001 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Dịch vọng, quận Cầu Giấy - Hà Nội
9 71/2001/NĐ-CP Nghị định 05/10/2001 Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
10 4031/2001/QĐ-BYT Quyết định 27/09/2001 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ GIAO TIẾP TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH
11 08/1999/TT-BYT Thông tư 04/05/1999 Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ
12 2088/BYT-QĐ Quyết định 06/11/1996 Quy định về y đức
13 Văn bản khác 01/09/2011 MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRUYỀN NHIỄM TOÀN QUỐC HÀ NỘI THÁNG 9/2011
14 794/QÐ-BYT Quyết định 09/03/2009 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT DENGE VÀ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
15 Văn bản khác 01/07/2012 Report on antibiotics use and resistance in 15 hospitals in 2008-2009
16 Văn bản khác 01/07/2012 Báo cáo sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh tại 15 bệnh viện năm 2008-2009
17 Số: 09 /2009/TTLT-BYT-TC Thông tư 14/08/2009 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
18 29/2008/QĐ-BYT Quyết định 18/08/2008 Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế
19 746 /QĐ-BYT Quyết định 04/03/2009 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi
20 2009/QH2 Luật 23/11/2009 Luật khám chữa bệnh
21 Công văn 01/07/2011 Hướng dẫn thử nghiệm nhậy cảm kháng sinh
22 2554/QĐ-BYT Quyết định 19/07/2011 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng