DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 BM.03.TCKT.06 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo biên lai thu viện phí ngoại trú
2 BM.03.TCKT.05 Quy trình ISO TCKT-Báo cáo biên lai thu viện phí nội trú
3 BM.03.TCKT.04 Quy trình ISO TCKT-Bảng kê nộp tiền
4 BM.03.TCKT.03 Quy trình ISO TCKT-Giấy hẹn thanh toán
5 BM.03.TCKT.02 Quy trình ISO TCKT--Giấy xin ý kiến chỉ đạo
6 BM.03.TCKT.01 Quy trình ISO TCKT-Thông báo nộp tiền
7 QT.02.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình thực hiện kiểm kê hàng hóa, tài sản cố định
8 C53-HD QĐ 19/2006/QĐ-BTC Quy trình ISO 30/03/2006 TCKT-Biên bản kiểm kê tài sản cố định
9 QT.01.TCKT Quy trình ISO 20/07/2016 TCKT-Quy trình thanh toán
10 BM.03.TCKT.01 Quy trình ISO TCKT-Bảng kê đề nghị thanh toán
11 QT.05.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng
12 QT.04.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình xét thi đua khen thưởng
13 QT.03.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội
14 QT.02.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình nâng lương
15 QT.01.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức
16 QĐ.01.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh tại phòng Tổ chức cán bộ
17 KHTHMT Quy trình ISO 07/07/2016 TCCB-Kế hoạch thực hiện mục tiêu
18 BM.05.TCCB.03 Quy trình ISO TCCB-Biên bản nhận hồ sơ, chứng từ, đơn từ
19 BM.05.TCCB.02 Quy trình ISO TCCB-Sổ theo dõi đơn tố cáo
20 BM.05.TCCB Quy trình ISO TCCB-Sổ theo dõi đơn thư khiếu nại
21 BBTH-ISO-TCCB Quy trình ISO 19/07/2016 TCCB-Biên bản họp về thực hiện quy trình ISO
22 QĐ.01.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của phòng Điều dưỡng
23 MTCL2016(ĐD) Quy trình ISO 15/02/2015 Điều dưỡng-Mục tiêu chất lượng 2016
24 Quy trình ISO 19/07/2016 Điều dưỡng-Biên bản họp chỉnh sửa các quy trình ISO
25 QT.04.ĐD Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Quy trình đánh giá sự hài lòng của khách hàng
26 Quy trình ISO 25/07/2016 Điều dưỡng-Giấy mời họp hội đồng người bệnh tháng 07/2016
27 BM.04.ĐD.10 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo đánh giá sự hài lòng người bệnh tại khoa Khám bệnh
28 BM.04.ĐD.09 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Biên bản họp hội đồng người bệnh
29 BM.04.ĐD.08 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo tình hình triển khai ý kiến chỉ đạo 20/04/2016
30 BM.04.ĐD.07 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo đánh giá sự hài lòng người bệnh tại khoa Điều trị