DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 746 /QĐ-BYT Quyết định 04/03/2009 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi
2 2009/QH2 Luật 23/11/2009 Luật khám chữa bệnh
3 Công văn 01/07/2011 Hướng dẫn thử nghiệm nhậy cảm kháng sinh
4 2554/QĐ-BYT Quyết định 19/07/2011 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng