Trang chủ / Tin tức / Ciprofloxacin làm giảm nguy cơ hội chứng tăng urê máu tán huyết ở bệnh nhân mắc Escherichia coli O104:H4 kết hợp với tiêu chảy

Ciprofloxacin làm giảm nguy cơ hội chứng tăng urê máu tán huyết ở bệnh nhân mắc Escherichia coli O104:H4 kết hợp với tiêu chảy

06/02/2013 09:08     5,840      6,780     

Vấn đề nghiên cứu: Liệu rằng điều trị bằng kháng sinh ở các bệnh nhân mắc tiêu chảy do (enterohemorrhagic Escherichia coli: EHEC) ảnh hưởng đến nguy cơ hội chứng tán huyết ure máu cao hay không vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Bệnh nhân và phương pháp: Suốt thời gian vụ dịch EHEC đã xảy ra ở miền bắc nước Đức vào mùa xuân năm 2011, 24 bệnh nhân đã bị nhiễm E. coli O104:H4 đã được điều trị tại bệnh viện chúng tôi, 19 bệnh nhân trong số họ đã phát triển hội chứng tán huyết ure máu cao (HUS). Việc sử dụng kháng sinh trước và sau khi khởi phát hội chứng tán huyết ure máu cao đã được ghi nhận bằng chứng, và kết cục ở các bệnh nhân có và không dùng kháng sinh trong điều trị đã được đánh giá.

Kết quả: Trong số 24 bệnh nhân tiêu chảy liên quan đến EHEC, 7 trường hợp đã tiếp nhận kháng sinh trước bất cứ dấu hiệu nào của hội chứng tán huyết ure máu cao đã hiện diện (ciprofloxacin, cefotaxime, amoxicillin và / hoặc metronidazole). Bốn trong 7 trường hợp bệnh nhân này (57 %) và 15 trong số 17 bệnh nhân (88 %) được điều trị không có dùng kháng sinh đã phát triển hội chứng tán huyết ure máu cao (p = 0,12). Kiểm định về vi sinh vật học đã cho thấy tất cả E. coli O104:H4 là những vi khuẩn tạo ra ESBL và vì vậy chỉ nhạy cảm với fluoroquinolones, aminoglycosides và carbapenems. Hai trong số 5 bệnh nhân (40 %) được điều trị với ciprofloxacin và 17 trong số 19 bệnh nhân (89 %) đã ddwwocj điều trị không có ciprofloxacin đã phát triển hội chứng tán huyết ure máu cao (p = 0,043).

Kết luận: Ở các bệnh nhân nhiễm E. coli O104:H4 cảu chúng tôi, điều trị tiêu chảy với kháng sinh đã không tăng nguy cơ mắc hội chứng tán huyết ure máu cao. Bệnh nhân đã được dùng ciprofloxacin trong điều trị đã phát triển hội chứng tán huyết ure máu cao thấp hơn có ý nghĩa so với các bệnh nhân đã không tiếp nhận ciprofloxacin.

 


Tài liệu tham khảo

Geerdes-Fenge HF, Löbermann M, Nürnberg M, Fritzsche C, Koball S, Henschel J, Höhn R, Schober HC, Mitzner S, Podbielski A, Reisinger EC.(2013). Ciprofloxacin reduces the risk of hemolytic uremic syndrome in patients with Escherichia coli O104:H4-associated diarrhea. Infection. 2013 Jan 5. [Epub ahead of print]


Bs Phan Quận – Văn Phòng Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

Facebook a Comment