Trang chủ / Tin tức / Các đơn vị khác
Bộ môn Truyền nhiễm

Bộ môn Truyền nhiễm

Tên đơn vị: Bộ môn Truyền Nhiễm. Tên đơn vị (tiếng Anh): Infectious Diseases Department. Địa chỉ: Tầng 6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - 78...

Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam

Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam

Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hội Truyền nhiễm Việt Nam được thành lập vào tháng 12 năm 2012. Sau 2 năm hoạt động, Tạp chí...

HỘI TRUYỀN NHIỄM VIỆT NAM

HỘI TRUYỀN NHIỄM VIỆT NAM

Hội Truyền nhiễm Việt Nam (Hội) được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1978, theo Quyết định số 97/BT của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Điều lệ (sửa đổi, bổ...