Tin bệnh viện
THÔNG BÁO SỐ 01 VỀ VIỆC TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM, HIV/AIDS VÀ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VỀ Y HỌC NHIỆT ĐỚI VÀ KÝ SINH TRÙNG NĂM 2018”

Nhằm mục đích chia sẻ, trao đổi về các kiến thức, kinh nghiệm và cùng kết nối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bệnh Truyền nhiễm, Nhiệt đới và Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phối hợp với Hội Y học Nhiệt đới khu vực Đông Nam Á, Hội Truyền nhiễm Việt Nam và Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức “Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS và Hội nghị lần thứ 8 khu vực Đông Nam Á về Y học Nhiệt đới và Ký sinh trùng năm 2018” từ ngày 27 đến 29/7/2018, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.  

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các bác sĩ, các cán bộ khoa học trong và ngoài nước đang làm việc trong các lĩnh vực truyền nhiễm nhiệt đới, ký sinh trùng, vi sinh lâm sàng, dịch tễ học tham gia báo cáo tại Hội nghị. 

Một số thông tin cụ thể về Hội nghị:

1.      Các chuyên đề báo cáo tại Hội nghị:

-        Lao và các bệnh lý đường hô hấp khác của vùng Nhiệt đới

-        Dengue và bệnh do virus Zika

-        Các bệnh Nhiệt đới bị lãng quên và bệnh từ động vật lây sang người

-        Bệnh lý gan mật

-        Bệnh nhiễm trùng nói chung và ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch

-        Sốt rét và các bệnh về đơn bào

-        Bệnh do giun sán

-        Các bệnh do côn trùng và bệnh  truyền qua vector

-        Vắc xin và các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin

-        Kháng sinh và kháng kháng sinh

-        Các bệnh về nấm

-        Các bệnh do virus

-        Các kỹ thuật mới ứng dụng trong chẩn đoán, nghiên cứu bệnh Truyền nhiễm.

2.      Hình thức báo cáo tại Hội nghị:

         Bao gồm Báo cáo nói (oral presentation) và Báo cáo treo tường (poster)

3.      Tài liệu xuất bản của Hội nghị:

-        Cuốn “Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam số 3-2018” phục vụ cho việc đăng tải các báo cáo khoa học toàn văn bằng tiếng Việt dành cho “Hội nghị Khoa học toàn quốc về bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2018”. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt, tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

-        Cuốn Kỷ yếu Hội nghị (số đặc biệt của Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam) chào mừng “Hội nghị Khoa học Y học nhiệt đới và Ký sinh trùng lần thứ 8 năm 2018”, đăng tải toàn bộ các bản tóm tắt của các đề tài được tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Anh.

4.      Hướng dẫn đăng ký tham dự Hội nghị:

         Email Đăng ký online: registration.actmp2018@nhtd.vn

         Thời hạn bắt đầu đăng ký: 10/11/2017.

5.      Hướng dẫn đăng ký nộp báo cáo tại Hội nghị

 -       Bản tóm tắt (Abstract) được trình bày trên 01 trang giấy khổ A4 bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo hướng dẫn ở Phụ lục 1 đính kèm). Các báo cáo tóm tắt sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội nghị.

-        Nếu có nhu cầu đăng tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam, đề nghị gửi báo cáo tóm tắt và toàn văn theo quy định tại Thể lệ đăng bài trên Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam (Website: www.vsid.vn). Các báo cáo toàn văn sẽ gửi phản biện và đăng tải trên Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và nội dung chuyên môn bài gửi đăng. Ban tổ chức cam kết chỉ lưu trữ các đề tài bài báo khoa học đã gửi đến Tòa soạn và không xuất bản các đề tài bài báo khoa học đã gửi đến dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.

-        Báo cáo toàn văn và tóm tắt được gửi dưới dạng thư điện tử (e-mail) hoặc văn bản có kèm đĩa CD hoặc USB.

6.       Hướng dẫn trình bày báo cáo tại Hội nghị

7.       Báo cáo nói (oral presentation)

-        Các báo cáo sẽ được xem xét, lựa chọn để đưa vào chương trình báo cáo trong phiên toàn thể hoặc tại các phiên chuyên đề của Hội nghị. Ban tổ chức sẽ thông báo tới tác giả chậm nhất 60 ngày làm việc trước ngày khai mạc Hội nghị.

-        Mỗi báo cáo trình bày và thảo luận tại Hội nghị không quá 25 phút. Báo cáo được trình bày bằng phần mềm Powerpoint (cả hai ngôn ngữ Anh và Việt Nam). Tác giả gửi đĩa CD lưu phần trình bày, hoặc gửi qua e-mail đến Ban thư ký Hội nghị chậm nhất 30 ngày làm việc trước ngày khai mạc Hội nghị.

8.       Báo cáo treo tường (Poster).

Các báo cáo khác trình bày tại Hội nghị dưới dạng Poster. Mỗi Poster có  kích thước khổ giấy A0 đứng (109 x 79)cm . Mỗi báo cáo chỉ treo 01 bản. Ban tổ chức sẽ thông báo những Poster được trình bày tại Hội nghị tới tác giả chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc Hội nghị.

9. Thời hạn nộp báo cáo

- Hạn cuối nộp abstract:  01/04/2018

- Hạn cuối nộp bài toàn văn: 01/06/2018

- Hạn cuối nộp bài trình bày báo cáo: 27/6/2018

Báo cáo tóm tắt, báo cáo nói và toàn văn xin gửi về theo địa chỉ email: actmp2018@nhtd.vn

E-mail gửi bài vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Gửi báo cáo Hội nghị khoa học Bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS toàn quốc – 2018”.

 

Thông báo của Hội nghị sẽ được đăng trên website:

- http://actmp2018.com

- www.benhnhietdoi.vn    

- www.vsid.vn

- www.vchas.org

 

                                              TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                        (Đã ký)

                                             PGS.TS. Nguyễn Văn Kính

                                           Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

                                             Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam

                                        Chủ tịch Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp