Quy trình khám chữa bệnh
Quy trình khám chữa bệnh với bệnh nhân điều trị ngoại trú (BHYT)

Quy trình khám chữa bệnh với bệnh nhân điều trị ngoại trú (BHYT)

 

1. Đăng ký tại bàn tiếp đón, nhân viên tiếp đón sẽ nhập thông tin cá nhân của bệnh nhân vào hệ thống máy tính và số thứ tự khám sẽ được nhập tự động vào máy tính của bác sỹ

2. Ngồi ghế chờ tại cửa phòng khám đã được chỉ định, chờ nhân viên y tế gọi vào khám bệnh theo thứ tự.

3. Bác sỹ khám bệnh: chỉ định CLS hoặc đưa ra hướng xử trí( kê đơn, cho về, chuyển viện, nhập viện)

+ Nếu bệnh nhân được chỉ định CLS (xét nghiệm, X-Quang, Siêu âm):

  - Làm thủ tục BHYT tại phòng Giám định BHYT (tầng 1)

  - Nộp tiền cùng chi trả tại Phòng Tài chính kế toán (tầng 1).

  - Đến phòng lấy mẫu xét nghiệm tại phòng số 4(tầng 1), phòng chụp X-Quang (tầng 1, nhận ngay), phòng siêu âm (tầng 1, nhận ngay) theo biển chỉ dẫn.

  - Ngồi ghế chờ tại cửa phòng khám để nhân viên y tế gọi lần lượt, kết luận và trả kết quả CLS (theo hẹn).

+Nếu bệnh nhân được chỉ định kê đơn, cho về:

  - Làm thủ tục BHYT tại phòng Giám định BHYT.

  - Nộp tiền phần cùng chi trả tại Phòng Tài chính kế toán (tầng 1).

  - Nhận lại thẻ BHYT tại phòng Giám định BHYT (nếu có).

  - Lĩnh thuốc tại quầy thuốc Khoa Dược (nếu có) và ra về.

+Nếu bệnh nhân được chỉ định chuyển viện:

  - Bác sỹ viết giấy chuyển viện.

  - Cầm giấy chuyển viện ra đóng dấu tại phòng Văn thư (Tầng 1).

  - Đóng dấu BHYT tại phòng Giám định BHYT (nếu BN chuyển viện đúng tuyến).

  - Nhận lại thẻ BHYT tại phòng Giám định BHYT (nếu có).

  - Lĩnh thuốc tại quầy thuốc Khoa Dược (nếu có) và ra về.

 +Nếu bệnh nhân được chỉ định nhập viện:

  - Làm thủ tục nhập viện tại Phòng tiếp đón.

  - Nộp ký quỹ viện phí tại Phòng Tài chính kế toán (tầng 1).

  - Làm thủ tục BHYT tại phòng Giám định BHYT.

  - Quay trở lại phòng tiếp đón để được nhân viên y tế đưa đến bệnh phòng.

Các tin khác
Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp