Quy trình khám chữa bệnh
Liên hệ khám chữa bệnh

    

Để biết thêm thông tin về khám chữa bệnh trong bệnh viện xin vui lòng liên hệ:

KHOA KHÁM BỆNH:

Hành chính khoa: 04.6.278.2033

NHÀ THUỐC:

nhà thuốc tầng 1: Tel: 04.6.295.3231. Fax: 043.5764402

Các tin khác
Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp