Nghiên cứu khoa học
Việc xác định tải lượng virus HIV sớm sau khi bắt đầu điều trị kháng virus tuyến đầu để xác bệnh nhân có nguy cơ cao phát triển thất bại virus học: dữ liệu từ một nghiên cứu thuần tập trong b

Mục tiêu: Nhằm đánh giá việc thực hiện của một sự xác định đơn giản về tải lượng virus HIV (VL) 6-12 tháng sau khi bắt đầu điều trị kháng virus (ART) để xác định bệnh nhân, người sẽ phát triển sự thất bại virus học sau đó.

 

Phương pháp: Chúng tôi chọn bệnh nhân nhiễm HIV có ít nhất hai lần xác định về tải lượng virus HIV (VL) sau 6 tháng điều trị ARV từ một nghiên cứu thuần tập HIV ở Ấn Độ. Bệnh nhân đã được chia thành hai nhóm phụ thuộc vào tải lượng virus đầu tiên làdưới (Nhóm 1) hoặc trên (nhóm 2) 1.000 bản sao/mL. Điểm cắt về sự thất bại virus học được xác định theo đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới (> 5.000 bản sao/ml).

Kết quả: Nghiên cứu này gồm 584 bệnh nhân và 560,1 người-năm theo dõi. Trong số bệnh nhân thất bại về virus học, 83% được chẩn đoán dựa vào xác định tải lượng virus lần đầu. Tỷ lệ hiện mắc tích lũy của sự thất bại virus học sau 1 và 2 năm kể từ xác định tải lượng virus lần đầu tương ứng là 0,9% [95% CI; 0,3 - 2,7] và 1,7% [95% CI; 0,6 – 5], cho Nhóm 1, và tương ứng 58,2% (95% CI; 47-69,7) và 63,1% (95% CI; 49,8-76,4) cho Nhóm 2. So với Nhóm 1, bệnh nhân từ Nhóm 2 có tỷ suất nguy hiểm đối vớisự thất bại virus học là 78,3 (95% CI; 27,8-220,2).

Kết luận: Một sự xác định tải lượng virus đơn giản sau 6 tháng điều trị ARV đã có thểxác định bệnh nhân có nguy cơ cao về sự thất bại virus học.

 

Tài liệu tham khảo

Gerardo Alvarez-Uria, Praveen Kumar Naik, Rhagavakalyan Pakam, Manoranjan Midde.(2012).Early HIV viral load determination after initiating first-line antiretroviral therapy for indentifying patients with high risk of developing virological failure: data from a cohort study in a resource-limited setting. Tropical Medicine & International Health, Published online: 5 APR 2012, DOI: 10.1111/j.1365-3156.2012.02982.x

BS. Phan Quận- Văn phòng Hội Truyền Nhiễm Việt Nam
Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp